Tilda Publishing
ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
 
Ekskursioonid energeetika objektidele
Enerhack Trips
Enerhack ekskursioonide raames avaneb õpilastele võimalus tutvuda kaasaegsete energeetika objektidega, kohapeal mõista nende tehnoloogiaid ning esitada küsimusi energeetika ettevõttete esindajatele.

Tule ekskursioonile koos klassiga näiteks järgmistele energeetika objektidele ↓
IRU ELEKTRIJAAM
Prügi põletamine ja sellest elektrienergia tootmine. Suitsugaaside puhastamine kahjulikest osakestest. Elektrijaama gaasiplokk - turbiinid, katlad.
TALLINNA ELEKTRIJAAM
Tallinna peamine soojusenergia allikas. Hakkepuidu tõhus põletamine soojuse ja elektri koostootmisrežiimis. Päikesepaneelide park (samal territooriumil).
GAASI TANKLA KADAKA TN
Linnabusside tankimine puhta kütusega (maagaas, biometaan). Tutvumine tehnoloogia ja bussiga, linnaliinibussiettevõtte esindaja ja busse gaasiga varustava ettevõtte esindaja loeng.
PALDISKI PÄIKESE- JA TUULEPARK

Eesti ühe suurima tuulepargi külastamine, pääseme tuulegeneraatori sisse.
Meie klass soovib ekskursioonile
Saatke päring ja me võtame teiega ühendust
Kool
Kontaktisik kooli poolt
E-mail
Telefon
© 2021 MTÜ Enerhack Foundation
Tingimused